Ako se baviš poljoprivredom, dobro znaš da je nemoguće kontrolirati sve faktore koji utječu na ishod tvojih napora. No uz automatizaciju procesa pomoću IoT tehnologije možeš se tome približiti. Samo zamisli sustav koji te obavještava o trenutnoj vlažnosti i kvaliteti tla, a povezan je s navodnjavanjem koje se tim očitanjima prilagođava. Ili sustav koji će te odmah alarmirati u slučaju kvara na strojevima. To su samo neka od rješenja koja mogu smanjiti financijska opterećenja, uštedjeti energiju, povećati efikasnost i olakšati upravljanje - na svakom polju.

Današnja poljoprivredna industrija precizna je i više no ikad ovisna o podacima i pametnim rješenjima. Internet stvari omogućava poljoprivrednicima, stočarima i pčelarima da sa svojim poljima, stokom i pčelama budu povezani kao nikad dosad.

Nova generacija pametnih poljoprivrednih rješenja, koja radi na Sigfoxovoj namjenskoj IoT mreži, uklanja prepreke koje su postavljale prijašnje generacije spojenih uređaja. Najnovija su rješenja financijski pristupačna, jednostavna za korištenje i omogućavaju neprekidnu povezanost čak i s najudaljenijim lokacijama.

Download brošure