Ako misliš da je život u gradovima već sada kaotičan, kako će tek biti za 10, 20 ili 30 godina? Prema UN-ovim predviđanjima, do 2050. godine gotovo će 70 posto ljudi živjeti u urbanim sredinama. Što znači još veći pritisak na sve gradske resurse i još više svakodnevnih frustracija za građane. Ali ne mora biti tako. Mogućnost komunikacije s uređajima rješava mnoge probleme; podupire održivost življenja te učinkovitost uprave i javnih usluga. Jednostavno, poboljšava život. Od upravljanja informacijama i procesima do infrastrukture - pametni gradovi za svaki problem imaju pametno, digitalno rješenje.
S novim paketom IoT tehnologije, koji radi na Sigfoxovoj mreži nami­jenjenoj isključivo internetu stvari, pametni su gradovi upravo posta­li još pametniji. Iskoristite pred­nost najsuvremenije tehnologije i Sigfoxove pouzdane globalne mreže i povežite svoje poslovanje u cijelom gradu. Nova generaci­ja Sigfoxovih IoT rješenja uklanja prepreke koje su postavljali prijaš­nji uređaji i omogućava financijski pristupačnu povezanost, laku i od­mah spremnu za korištenje. Od praćenja kvalitete zraka preko povezanih hidranata pa do pamet­nih kontejnera za smeće, IoT pruža niz pristupačnih rješenja koja će omogućiti štedljivije i rentabilnije upravljanje gradom Download brošure.