Zamisli kako bi bilo da u svakom trenutku možeš pratiti svoju robu, optimizirati rutu kojom putuje, ali i zaštiti ljude, a ne samo pošiljke. Za to bi trebala jedna globalna mreža koja bi za tebe uklonila tehničke i logističke prepreke. Ta mreža je Sigfox. Omogućuje brže reakcije i uvid u događanja tako da uvijek možeš donijeti informiranu odluku. Što nosi manje stresa i gubitka vremena. U brojnim industrijama i u privatnom životu. Jer puno znači kad kao putnik možeš pratiti svoju prtljagu ili nadzirati vrijednu imovinu.