U zadnja dva članka, naučili smo poslati podatke s našeg uređaja na Mrežu te ih obraditi i prikazati pomoću PHP skripte. Zadnji smo put emulirali naše poruke, no danas ćemo napokon pokazati poruke pristigle na Sigfox backend na našem serveru.

 Kako bismo mogli uspostaviti komunikaciju s našim skriptama i Sigfox backendom, potrebno je skripte postaviti na javno dostupni server, što naš server napravljen sa XAMPP-om nije.

Postoje dva načina pomoću kojih bi to mogli postići; prvi je da kupimo hosting web stranice na koju možemo objaviti naše skripte, a drugi i onaj koji ćemo mi koristiti je otvaranje našeg localhost servera na privremenu besplatnu domenu pomoću NGROK-a.

NGROK je program koji stvara tunel s localhosta na neku privremenu domenu koju nam dodijeli. Za uporabu koju naš primjer zahtijeva ngrok je besplatan, no za bilo koji veći promet ili stalnu adresu mora se plaćati. Za više informacija pogledajte službenu stranicu i dokumentaciju.

Kako biste mogli koristiti NGROK, potrebno je registrirati se na njihovoj službenoj stranici te ga skinuti i instalirati, što je jednostavno jer ga je potrebno extractati u lako pronalazivu lokaciju (ja sam stavio u C:\ngrok).

Potrebno je otvoriti tu istu lokaciju u terminalu (s administratorskim privilegijama) te povezati našu instancu ngroka s našim korisničkim računom, što je jednostavno preko Windows PowerShella:

Autentikacijski token možemo dobiti netom nakon prijave u naš račun na ngrok-u. Nakon što smo povezali naš korisnički račun s našom instancom ngroka, spremni smo pokrenuti server te konfigurirati Sigfox backend kako bi nam prosljedio podatke.

Prvo moramo pokrenuti naš XAMPP server kao i prije, te nakon što vidimo da radi, možemo pokrenuti instancu ngrok-a na željenom portu (u našem slučaju port broj 80) pomoću naredbe ./ngrok http 80

Sada ako probamo pristupiti našem serveru na adresu http://db34e5cb-ngrok.io možemo primjetiti da imamo stranicu pristupačnu s bilo kojeg uređaja i lokacije.

Napokon je vrijeme da se spojimo na Sigfox backend i proslijedimo poruke koje nam dolaze na backend. Kada odemo na Sigfox backend i ulogiramo se, moramo pronaći naš uređaj pod Device tabom.

 

Nakon što smo ga pronašli stisnemo na CALLBACKS sekciju te new. Zatim stisnemo na Custom callback te nam se pojavi sljedeći prozor:

U koji moramo upisati sljedeće podatke (kao na slici):

Type: DATA i BIDIR

Channel: URL

Url pattern: (adresa našeg servera i data.php skripte  koja očekuje POST metode)

Use HTTP Method: POST

Content type: application/json

Body: { "time":"{time}", "id":"{device}", "data":"{data}", "ack":"{ack}"}

Možemo zamijetiti da su postavke jako slične, ako ne i identične onima koje smo postavili u Postmanu, samo što smo vrijednosti parametara u JSON strukturi zamijenili vrijednostima koje nam pruža Sigfox backend.

Nakon ovoga možemo provjeriti radi li sve kao jedna cjelina.

Ako nam je server uključen, možemo sada uključiti naš Sigfox uređaj, na kojemu je za ovaj primjer stavljena testna poruka:

Nakon što smo uspjeli povezati naš uređaj s našim serverom pomoću Sigfox mreže, možemo početi inovirati te raditi vlastita rješenja za razne probleme, samo je nebo granica. Integracija Sigfoxa u rješenja nikada nije bila lakša, a samim time i brža.

Saznaj sve na vrijeme

Želiš da novosti o razvoju nacionalne IoT mreže same pronalaze put do tvog online sandučića? Ispuni prijavu za newsletter i ispunit ćemo ti želju.

Prijavi me